Audyt projektów POKL

Przeprowadzamy audyty projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach naszej firmy utworzyliśmy wyspecjalizowany zespół ds. audytu funduszy finansowanych w ramach POKL (audyt POKL).

W skład naszego wyspecjalizowanego zespołu wchodzi biegły rewident oraz osoba o bogatym doświadczeniu w projektowaniu i audycie projektów unijnych.

Nasze główne atuty to:

1. Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów POKL od 2006 r.

2. Wszystkie audyty wykonuje ten sam zespół audytorów,

3. Znajomość obowiązujących wytycznych/rekomendacji instytucji wdrażających i instytucji zarządzających.

Wykonujemy kontrole projektów unijnych na zlecenie PARP i innych instytucji pośredniczących.

Inne usługi biegłego rewidenta

Kancelaria wykonuje ponadto wszelkiego rodzaju usługi poświadczające, w tym badanie planów połączenia, planów przekształcenia itp.