ZAKRES USŁUG

Audyt projektów POKL

Przeprowadzamy audyty projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach naszej firmy utworzyliśmy wyspecjalizowany zespół ds. audytu funduszy finansowanych w ramach POKL (audyt POKL).

W skład naszego wyspecjalizowanego zespołu wchodzi biegły rewident oraz osoba o bogatym doświadczeniu w projektowaniu i audycie projektów unijnych.

Nasze główne atuty to:

1. Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów POKL od 2006 r.

2. Wszystkie audyty wykonuje ten sam zespół audytorów,

3. Znajomość obowiązujących wytycznych/rekomendacji instytucji wdrażających i instytucji zarządzających.

Wykonujemy kontrole projektów unijnych na zlecenie PARP i innych instytucji pośredniczących.

Inne usługi biegłego rewidenta

Kancelaria wykonuje ponadto wszelkiego rodzaju usługi poświadczające, w tym badanie planów połączenia, planów przekształcenia itp.

 

REFERENCJE

Badanie sprawozdań finansowych (audyt)

Profesjonalnie i sprawnie przeprowadzamy badanie bilansu (audyt).

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych różnych podmiotów: małych i dużych przedsiębiorstw, spółdzielni, firm funkcjonujących w różnych branżach i sektorach gospodarki.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z polskimi przepisami prawnymi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Kancelaria Audytorska LKM finance Sp. z o.o. stosuje procedury bazujące na krajowych i międzynarodowych uregulowaniach prawnych dotyczących rewizji finansowej oraz opiera się na wieloletnim doświadczeniu, pozwalającym na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w jak najbardziej miarodajny i efektywny sposób. Stosujemy m.in. następujące procedury:
– przegląd stosowanych zasad rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej,
– przegląd prezentowanych informacji finansowych,
– przegląd poprawności ewidencjonowania operacji gospodarczych oraz aktywów,
– porównanie wybranych zapisów operacji gospodarczych z dokumentacją wymaganą przez prawo,
– sprawdzenie istnienia zobowiązania, dokładności i właściwej wyceny aktywów,
– udział w inwentaryzacji,
– uzyskanie oświadczenia prawników o toczących się sprawach sądowych oraz oświadczeń zarządu.

W swojej pracy stosujemy się ściśle do zasad etycznych zawodu. Nasza firma i jej pracownicy utrzymują pełną poufność informacji uzyskanych w czasie wykonywania obowiązków służbowych.