Firma

O firmie

mag.jpg

Kancelaria Audytorska LKM finance Sp. z o. o. we Wrocławiu jest konkurencyjną firmą o silnej pozycji na rynku. Nasi współpracownicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie audytu jak i pozostałych oferowanych przez kancelarię usług. Spółka powstała w 2004 roku z przekształcenia Biura Biegłego Rewidenta Elżbieta Żochowska, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, działającego od roku 1993 jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zarejestrowany w KIBR pod nr 500. Kancelaria wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2893 nadanego decyzją z dnia 16.03.2004r. nr 133/3/10/2004 KRBR.

Kancelaria posiada ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Założycielami i Wspólnikami spółki są:

 • mgr Elżbieta Żochowska
 • dr Michał Muszyński

 

Zespół

Zespół

company

Nasz zespół tworzą wyłącznie profesjonaliści, posiadający zarówno wiedzę, jak i doświadczenie niezbędne do realizacji powierzonych zadań.

Elżbieta Żochowska jest biegłym rewidentem, wpisanym na Krajową Listę Biegłych Rewidentów pod numerem 4831. Posiada długoletnią praktykę na stanowiskach finansowo–księgowo–ekonomicznych, pełniąc między innymi funkcję głównego księgowego. Ponadto zdobyła doświadczenie w prywatyzacji firm. Pełniła funkcję Likwidatora Związku Spółdzielni Mleczarskich w roku 1990. W swoim dorobku zawodowym zbadała wiele sprawozdań finansowych, a także była audytorem wielu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Dr Michał Muszyński, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w takich dziedzinach ekonomii, jak: finanse przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem finansowym, instrumenty finansowe. Posiada także bogate doświadczenie konsultingowe w zakresie wyceny przedsiębiorstw, restrukturyzacji, przeprowadzania studium wykonalności inwestycji. Działa w m.in. w sektorach: zdrowotnym, samorządowym, przemysłowym, usługowym.

Drugim biegłym rewidentem współpracującym jest Marcin Brodacki, wpisany do rejestru Biegłych Rewidentów pod numerem 11355. Bogate doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek prawa handlowego, szczególnie z kapitałem zagranicznym, zdobył pracując na stanowiskach zastępcy głównego księgowego i kierownika działu księgowości. Posiada także kilkuletnią praktykę w badaniu sprawozdań finansowych. Jest laureatem ogólnopolskiego konkursu „Księgowy Roku 2006”.

Ponadto Kancelaria współpracuje z n/w biegłymi rewidentami oraz profesjonalistami w zakresie finansów oraz prawa, posiadającymi rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki przedsiębiorstw budowlanych, przemysłowych a także handlowych:

 1. Zdzisława Czarkowska –Wołczynska - biegły rewident nr 573
 2. Alicja Pawlik – biegły rewident nr 99

Spółka zatrudnia 3 pracowników.

Zarówno osoby współpracujące jak i pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje, pogłębiają i aktualizują wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach obligatoryjnych i fakultatywnych.

Referencje

Referencje

Badanie sprawozdań finansowych (audyt)

Profesjonalnie i sprawnie przeprowadzamy badanie bilansu (audyt).

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych różnych podmiotów: małych i dużych przedsiębiorstw, spółdzielni, firm funkcjonujących w różnych branżach i sektorach gospodarki.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z polskimi przepisami prawnymi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Kancelaria Audytorska LKM finance Sp. z o.o. stosuje procedury bazujące na krajowych i międzynarodowych uregulowaniach prawnych dotyczących rewizji finansowej oraz opiera się na wieloletnim doświadczeniu, pozwalającym na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w jak najbardziej miarodajny i efektywny sposób. Stosujemy m.in. następujące procedury:

 • przegląd stosowanych zasad rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej,
 • przegląd prezentowanych informacji finansowych,
 • przegląd poprawności ewidencjonowania operacji gospodarczych oraz aktywów,
 • porównanie wybranych zapisów operacji gospodarczych z dokumentacją wymaganą przez prawo,
 • sprawdzenie istnienia zobowiązania, dokładności i właściwej wyceny aktywów,
 • udział w inwentaryzacji,
 • uzyskanie oświadczenia prawników o toczących się sprawach sądowych oraz oświadczeń zarządu.

W swojej pracy stosujemy się ściśle do zasad etycznych zawodu. Nasza firma i jej pracownicy utrzymują pełną poufność informacji uzyskanych w czasie wykonywania obowiązków służbowych.